Zombie kẻ giết

Trượt ngón tay hoặc chuột của bạn để điều khiển người lính của bạn.
Trong thế giới tương lai, một virus không rõ tàn phá thế giới. Thế giới này được thực hiện trên của người chết đi bộ đã nuốt bất cứ điều gì sống mà họ bắt. Giúp người lính của bạn tránh nhận được não của mình ăn và tiết kiệm như nhiều người sống sót như bạn có thể.
Thể loại:, ,
Tác giả trò chơi:
Định dạng trò chơi: