đào tạo con rắn

Lái xe lửa của bạn trong khi tránh chướng ngại vật nguy hiểm
Lái xe lửa của bạn để nhận tất cả các hành khách và cung cấp cho họ đến đích của họ! Đừng quên các hành khách, nhưng cũng phải cẩn thận của những trở ngại trên đường!
Thể loại:,
Tác giả trò chơi:
Định dạng trò chơi: