Sửa chữa nó

Mở ra các thiết bị điện tử và sửa chữa tất cả mọi thứ bên trong!
Vâng, thật không may, điện tử làm phá vỡ một cách dễ dàng. Nhưng đây là nơi bạn đi vào! Mở ra các thiết bị điện tử, chuyển đổi các bộ phận hư hỏng, làm sạch bụi, áp dụng một số dán nhiệt, Reassemble, và thì đấy, giống như thương hiệu mới! Cấp lên chuyên môn của bạn và mở khóa các thiết bị mới để sửa chữa!
Thể loại:
Tác giả trò chơi:
Định dạng trò chơi: