Bỏng ngô hộp

Điền vào các Xô bỏng ngô lên hàng đầu!
Điền vào các thùng với bỏng ngô và không thả bất cứ điều gì! Cố gắng để có được điểm cao nhất.
Thể loại:
Tác giả trò chơi:
Định dạng trò chơi: