Paint.io

Khi bạn ra khỏi lãnh thổ của bạn-nếu kẻ thù đi qua nó, bạn sẽ chết!
Thu thập tất cả những thành tựu để mở khóa da khác nhau, chinh phục như nhiều lãnh thổ như bạn có thể, và xem ra cho kẻ thù! Họ đang ở khắp mọi nơi và đến cho bạn!
Thể loại:,
Tác giả trò chơi:
Định dạng trò chơi: