May mắn looter

Bạn là một tên trộm chủ. Đừng có bị bắt!
Được nhanh chóng và lén lút để lấy tấn loot! Xem ra cho cảnh sát. Trở thành vua của kẻ trộm!

-Kéo ngón tay của bạn trên màn hình để di chuyển tên trộm của bạn!
-Thả ngón tay của bạn để ẩn trong hộp!
-Không được cảnh sát đánh bắt!
Thể loại:, ,
Tác giả trò chơi:
Định dạng trò chơi: