liên kết dòng câu đố

bắt đầu tại điểm đen và đi qua các khối để đạt được kết thúc
liên kết tất cả các khối bằng cách sử dụng chỉ có một dòng. Sử dụng gợi ý cho các câu đố quá khó để giải quyết.
Thể loại:,
Tác giả trò chơi: