Cuối hiệp sĩ

Lên cấp Hiệp sĩ của bạn để đánh bại những con quái vật
Hiệp sĩ cuối cùng trên thế giới phải chiến đấu với những con quái vật để bảo vệ thế giới. Bạn phải giúp anh ta giả mạo thiết bị tiên tiến hơn để đánh bại những con quái vật mạnh mẽ hơn và mạnh mẽ hơn.

Kéo hai mục cùng một cấp với nhau để giả mạo thiết bị tiên tiến hơn. Kéo một mục vào khe bên phải và anh hùng của bạn sẽ trang bị cho mục.
Thể loại:
Tác giả trò chơi:
Định dạng trò chơi: