Drift đua

Tap để trôi dạt và không sụp đổ!
Nhanh chóng hành động trôi xung quanh một đường đua bất tận. Làm thế nào đến nay bạn có thể nhận được mà không bị rơi?
Thể loại:
Tác giả trò chơi:
Định dạng trò chơi: