Vẽ hình xăm

Điểm và mục tiêu kim để điền vào các hình dạng.
Hãy sẵn sàng để cảm thấy sự hài lòng của xem nghệ thuật của bạn trở thành hình xăm thật! Thư giãn và sử dụng độ chính xác của bạn để trỏ và mục tiêu kim để điền vào các hình dạng.
Thể loại:
Tác giả trò chơi:
Định dạng trò chơi: