Lái thuyền

Điều hướng qua vùng biển nguy hiểm và đưa hành khách đến nơi an toàn.
Lái thuyền của bạn để đón tất cả các hành khách và cung cấp cho họ đến đích của họ! Đừng quên bất kỳ hành khách, nhưng cũng phải cẩn thận về những chiếc thuyền trên sông!


nhấp vào màn hình để bắt đầu hoặc dừng thuyền.
Thể loại:
Tác giả trò chơi: