Saobraćajna nesreća

Pomerite miš levo i desno ili koristite tastere za upravljanje automobilom.
Sruљite sva kola na putu dok ste vozili do cilja! Sniћite ih sa puta da kupitee novиiжe i kupite joљ vozila. Spojite automobile u garaži da otključate još moćnije! Hoжeљ li postati najstraљniji i najpromiљljeniji vozaи od svih?

Karakteristike: Mnogo različitih automobila za otključavanje i još mnogo toga što dolazi Jednostavne kontrole za nesmetano voћnju vaљeg auta Suluda koliиina novиiжa i uniљtenja.
Категорије:, ,
Гаме Аутхор:
Формат игре: