Sopir Kapal

Menavigasi melalui perairan berbahaya dan mengantarkan penumpang ke tempat yang aman.
Kemudikan perahu Anda untuk menjemput semua penumpang dan mengantarkan mereka ke tujuan! Jangan lupa penumpang, tetapi juga berhati-hatilah dengan perahu di sungai!


Klik layar untuk memulai atau menghentikan perahu.
Kategori:
Penulis Game: